Pienpetojenpyynti

Vuosittainen pienpetokilpailu on kalenterivuosittain 1.1-31.12.

Tänä aikana jäsenen seuran alueelta saamat pienpedot voi ilmoittaa kilpailuun seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Saadusta saaliista tulee lähettää kuvallinen viesti jollekin johtokunnan jäsenelle. Erikseen pyydettäessä saalis tulee esittää tarkistusta varten.

Maksettavat tapporahat vuonna 2022
Kettu/supi/näätä 20eur, Minkki 10eur ,Varislinnut 3eur